Ceník

Předpis plateb na školní rok 2019/2020

  1.-4. třída 5.-9. třída 9. třída
2019 6-10 let: 28 Kč 11-14 let: 30 Kč nad 15 let: 32 Kč
září 588 Kč 630 Kč 672 Kč
říjen 560 Kč 600 Kč 640 Kč
listopad 588 Kč 630 Kč 672 Kč
prosinec 420 Kč 450 Kč 480 Kč
2020      
leden 560 Kč 600 Kč 640 Kč
únor 420 Kč 450 Kč 480 Kč
březen 616 Kč 660 Kč 704 Kč
duben 532 Kč 570 Kč 608 Kč
květen 532 Kč 570 Kč 608 Kč
červen 616 Kč 660 Kč 704 Kč

U všech plateb jsou odečteny pouze prázdniny a státní svátky.

Dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. je úhrada za stravování přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle tabulky. Z tohoto nařízení tedy vyplývá,že dítě, které dovrší v tom daném školním roce 11 nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné podle jednotlivých věkových skupin.  Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Obědy je nutné uhradit do 25. dne na následující měsíc.

 

PLATBA INKASEM z účtu: na svém účtu zadejte souhlas s inkasem a nám napište mailem nebo osobně informace z jakého účtu se inkaso bude strhávat. Limit pro platbu zadávejte tak, aby byl dostatečný pokud máte více dětí.

Inkaso se bude  provádět  až od září na říjen


Číslo účtu: 13034621/0100

Identifikační čip cena 115 Kč