Informace od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, z důvodu uzavření škol byly všem žákům 1. a 2. tříd hromadně odhlášeny obědy. Pro žáky 3. - 9. tříd zůstává vše beze změn. Ti, kteří mají oběd přihlášený, bude jim vydán.  Žáci 1. a 2. tříd mají možnost si obědy individuálně přihlásit od úterý. Pokud máte o obědy zájem, přihlaste je prosím telefonicky, mailem nebo přes systém strava.cz na následující dny.  Výdej pro všechny strávníky je možný pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 12.00h.