Nové stravné

Důležité informace – nový stravovací systém od září 2019

Přihlašování a odhlašování obědů

Uživatelské jméno : variabilní symbol

Heslo: stejné jako uživatelské jméno - variabilní symbol

Informace k  souhlasu PLATBA INKASEM naleznete v záložce CENÍK

V novém programu bude možné tzv. online objednávání. Strávník dostane od stravovací referentky přihlašovací jméno a heslo (obojí bude stejné jako variabilní symbol) a může si sám objednávat nebo odhlašovat obědy přes internet na adrese www.strava.cz zadáním čísla zařízení 0363 je pro ZŠ Bakalka a  Hroznova  10883 a přihlašovacích údajů: uživatelské jméno je var. symbol a heslo je variabilní symbol. Přes internetové stránky se objednává a odhlašuje vždy nejpozději 2 pracovní dny dopředu do 13.00 hod. Změny je možné provádět i o víkendu s tím, že budou platné od středy (sobota a neděle nejsou pracovní dny).

Přihlášky a odhlášky se výjimečně (nemoc) přijímají telefonicky (543 213 254, 722 564 046) a e-mailem (sj.bakalovo@seznam.cz, jidelna@jidelnabakalka.cz) nejpozději 1 pracovní den předem do 9.00 hod !!!!!!!!

Po zaplacení obědů stravovací referentka zapíše příchozí platbu do systému, přihlásí strávníka do výše konta na obědy. Při objednání je důležitá zpětná kontrola, zda je oběd na daný den a týden správně označen a potvrzen v systému.

Strávník je povinen zakoupit si identifikační čip v hodnotě 115,- Kč. Tuto částku platí v hotovosti. Po zaplacení obdrží čip, který slouží po celou dobu školní docházky. Po ukončení školní docházky nebo v případě, že strávník nemá o stravování zájem z jiných důvodů, vrátí nepoškozený čip a bude mu vrácena v hotovosti částka 115,- Kč. Pokud strávník čip výjimečně zapomene, nahlásí toto ve ŠJ. Při ztrátě čipu nebo jeho poškození je strávník povinen zakoupit si čip nový, bez identifikace čipem nelze stravování ve školní jídelně poskytovat.

Pokud se nám podaří zprovoznit částečně nový systém ještě během tohoto školního roku, budeme nové čipy prodávat již od května 2019. Informace zveřejníme co nejdříve na našich stránkách a stránkách školy. Všem doporučujeme zakoupení čipu ještě v tomto školním roce, výměna je časově náročná.

Na webových stránkách jídelna Bakalka ww.jidelnabakalka.cz – záložka CENÍK nebo záložka AKTUÁLNĚ a ZŠ Hroznová naleznete tabulku s předpisem plateb za obědy na celý školní rok. Částka je vypočítaná na základě počtu pracovních dnů v měsíci x cena obědu pro jednotlivé kategorie, odečteny jsou prázdniny.

Placení obědů

Stravovací systém funguje na základě kreditového systému. Strávník si předplatí částku dle vlastního uvážení na následující měsíc – předpis viz výše. Po zadání přístupového hesla budete mít možnost zjistit celkovou částku, která je na Vašem kontě a podle toho si platit částku, aby Vám stačila na celý měsíc. Pokud si zaplatíte nedostatečnou částku na měsíc, tak se obědy přihlásí jen do výše Vašeho konta a ostatní obědy se nepřihlásí – dítě nebude mít oběd. Výše částky, kterou si vložíte, záleží jen na Vás. Je velmi důležité vždy sledovat účet a výši konta.

Obědy je důležité zaplatit vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc (např. do 25. srpna je potřeba zaplatit na září). Pokud obědy zaplatíte po tomto datu je velmi pravděpodobné, že se platba dítěti nezapíše včas a Vaše dítě nedostane oběd první dny v novém měsíci. Oběd se po připsání platby automaticky přihlásí do výše konta až na následující den.
Pokud máte dostatek peněz na kontě, tak je důležité si oběd vždy do 25. dne sám přihlásit – přihlašování nebude automatické a Vy sami si budete rozhodovat o stravování Vašeho dítěte.

1. Od září 2019 se ruší platby trvalý příkazem. Poslední platbu rodiče zaplatí v květnu 2019 (platba na červen 2019) a trvalý příkaz je nutné zrušit již od června 2019. Vyúčtování přeplatků trvalých příkazů bude provedeno v měsíci červenci 2019 a všichni budete mít 0 Kč na svém kontě. Do 25. srpna 2019 zaplatí rodiče částku na září 2019, která bude uvedena na internetových stránkách v záložce : CENÍK  běžným bankovním převodem z účtu. Vzhledem k tomu, že platby se budou přiřazovat z banky novým způsobem, každé dítě bude mít svůj variabilní symbol a platby pro několik dětí tak nebude možné platit jednou částkou.

Variabilní symboly při platbách je nutné zadávat ve správném tvaru. Pokud ho zadáte špatně nebo neuvedete, tak se platba Vašemu dítěti nepřiřadí a nebude mít přihlášený oběd.

Případné přeplatky na konci školního roku nevracíme. Částka na kontě strávníka zůstává na září. Přeplatky se vrací pouze žákům 9. tříd nebo odcházejícím dětem.

2. Platba inkasem z Vašeho účtu od září (tato platba není SIPO – nezaměňovat) nahrazuje platbu trvalým příkazem. Nevznikají žádné přeplatky a z účtu se Vám strhává jen částka na následující měsíc snížená o případné odhlášky. Pokud budete mít o tuto formu placení zájem, je potřeba zaslat na naši mailovou adresu sj.bakalovo@seznam.cz  souhlas  s placením inkasem z Vašeho účtu a číslo účtu, ze kterého se bude inkaso strhávat. Znovu upozorňujeme, že v tomto případě je nutné zadat každé dítě samostatně. Souhlas můžete zaslat kdykoliv během školního roku a inkaso Vám doporučujeme si zřídit nejpozději o prázdninách. Čísla účtů nám posílejte na náš mail sj.bakalovo@seznam.cz již během tohoto školního roku, abychom v září mohli příkaz k inkasu provést na měsí říjen.

Tuto platbu doporučujeme všem rodičům, kteří tak často stav konta nesledují nebo platí pravidelně opožděně. Při této platbě máte jistotu 100 %, že dítě bude na následující měsíc přihlášené a platba bude provedena. Pokud se platba z Vašeho účtu nestrhne, budete upozorněni a je potřeba platbu zadat jednorázovým příkazem. Inkaso nelze opětovně strhnout.

3. Vzhledem k tomu, že každý bude mít přístup do svého účtu a k tomu vždy předpis na následující celý školní rok, tak je forma placení složenkou zbytečná a finančně náročná, nebudeme je již tisknout. Pokud bude mít někdo zájem o složenku a její zaplacení na poště, může si ji vyzvednout v kanceláři ŠJ.

4. Platbu v hotovosti můžete provést ve výjimečných případech po domluvě ve ŠJ. Platbu v hotovosti je nutné provést nejpozději do 9 hodin 3 pracovní dny před koncem měsíce na měsíc následující.

5. Další možností platby je zaslání částky běžným bankovním převodem na celý školní rok, na pololetí apod. Jen je potřeba zadat částku pro každé dítě zvlášť a vždy si sám přihlásit obědy do 25. dne v měsíci na následující měsíc.

Veškeré informace budou na webových stránkách jídelny a školy. Dotazy volejte do ŠJ Bakalka. Pokud možno žádosti o informace neposílejte mailem, upřednostňujeme osobní nebo telefonický kontakt.

Doufáme, že si všichni na nový systém brzy zvykneme a bude pro nás přínosem.


Školní jídelna Bakalovo nábřeží