PŘEDPIS PLATEB NA MĚSÍC: ČERVEN 2019

Normal
0
21

  • 1 - 4. třída / 6 - 10 let /  cena obědu   28 Kč
  • 20  dnů  x  28 Kč            560
  •  
  • 5 - 9. třída /11 - 14 let /  cena obědu   30 Kč
  • 20  dnů  x  30 Kč            600 Kč
  •  
  • 9. třída / nad 15 let /       cena obědu   32 Kč
  • 20 dnů  x  32 Kč             640 Kč
  •  

Číslo účtu: 13034621/0100 a vždy zadat přidělený variabilní symbol. Obědy na následující měsíc je nutné uhradit do 25 dne  v měsíci.