Přerušení provozu školní jídelny

Z důvodu výskytu COVID-19 ve školní jídelně jsme nucení dle pokynu hygienické stanice přerušit provoz školní jídleny od 11. 3. 2021 do odvolání. Přihlášené obědy automaticky odhlašujeme do konce března. O změnách vás budeme informovat. S přáním pevného zdraví kolektiv ŠJ