Termín placení obědů do 25. dne v měsíci

Vážení rodiče, plaťte prosím, obědy pro vaše děti do 25. dne v měsíci. V poslední době dochází poměrně často k opožděným platbám, to způsobuje problémy vašim dětem i nám. Děkujeme za včasnou úhradu obědů.