Ceník

Předpis plateb na školní rok 2023/2024

Pro platby stravného volte variantu platba inkasem nebo trvalým příkazem. Cena na trvalý příkaz dle kategorii, 756,-Kč, 798,- Kč, nebo 840,- Kč.

 

Tabulka plateb obědů dle jednotlivých kategorií předběžně

měsíc                                          počet obědů     I. kat. - 36,-Kč      II. kat. - 38,-Kč       III. kat. - 40,-Kč

září 18  648 684 720
říjen 20  720 760 800
listopad 21  756  798 840
prosinec 14  504  532 560
leden 21  756  798 840
únor 15 540  570 600
březen 19  684  722 760
duben 21  756  798 840
květen 19 684 722 760
červen 20  720  760 800

 

Prosím, v hotovosti plaťte minimálně.

Přeplatky se použíjí na příští rok, nebo se budou vracet koncem školního roku.

Dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. je úhrada za stravování přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle tabulky. Z tohoto nařízení tedy vyplývá,že dítě, které dovrší v tom daném školním roce 11 nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné podle jednotlivých věkových skupin.  Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Obědy je nutné uhradit do 25. dne na následující měsíc -
pokud přijde platba po tomto datu nebude mít Vaše dítě několik prvních dnů oběd.

Pro platbu obědů je NUTNÉ zadávat pro každé dítě  pouze jeden variabilní symbol (nespojujte var. symboly pro více dětí)
 Platbu s více var. symboly systém nepřiřadí a obědy nebudou přihlášeny. Variabilní symboly zadávejte velmi pozorně, pokud bude var. symbol špatně zadaný nebo žádný, tak platba nebude Vašemu dítěti připsána - systém ji nenajde a vyřadí ji jako neznámou platbu.

 

PLATBA INKASEM z účtu: na svém účtu zadejte souhlas s inkasem a nám napište mailem informace /jidelna@jidelnabakalka.cz/ z jakého účtu se inkaso bude strhávat, jméno Vašeho dítěte, název školy a třídu. Limit pro platbu zadávejte tak, aby byl dostatečný pokud máte více dětí.Při zadávání inkasa pro více děti nastavte ve FREKVENCI INKAS buď neomezeně nebo 0.

 


Číslo účtu: 13034621/0100

Identifikační čip cena 121 Kč