Dokumenty

Implementace GDPR

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob, která naleznete zde na našich webových stránkách.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr. Iva Kuckirová, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, tel. +420 606 789 717, e-mail advokat@kklegal.cz. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

Povinně zveřejňované informace

1. úplný název

  • Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

2. důvod a způsob založení povinného subjektu

  • Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna

3. popis vnitřní organizační struktury

4. kontaktní údaje povinného subjektu