Nové stravné 2022/2023

Přihlašování a odhlašování obědů

Uživatelské jméno : variabilní symbol

Heslo: stejné jako uživatelské jméno - variabilní symbol

Informace k  souhlasu PLATBA INKASEM naleznete v záložce CENÍK

V novém programu je možné tzv. online objednávání. Strávník dostane od stravovací referentky přihlašovací jméno a heslo (obojí bude stejné jako variabilní symbol) a může si sám objednávat nebo odhlašovat obědy přes internet na adrese www.strava.cz zadáním čísla zařízení 0363 je pro ZŠ Bakalka a přihlašovacích údajů: uživatelské jméno je var. symbol a i heslo je variabilní symbol. Přes internetové stránky se objednává a odhlašuje vždy nejpozději 2 pracovní dny dopředu do 13.00 hod. Změny je možné provádět i o víkendu s tím, že budou platné od středy (sobota a neděle nejsou pracovní dny).

Přihlášky a odhlášky se výjimečně (nemoc) přijímají telefonicky (543 213 254) a e-mailem ( jidelna@jidelnabakalka.cz) nejpozději 1 pracovní den předem do 9.00 hod !!!!!!!!

Po zaplacení obědů stravovací referentka zapíše příchozí platbu do systému, přihlásí strávníka do výše konta na obědy, na Vašem kontě musí být každý měsíc pohyb, tzn. pokud máte inkaso, tak se automaticky každý měsíc konto navyšuje a v případě trvalého příkazu také, takže se obědy automaticky přihlašují na další měsíc. Pokud není pohyb na účtě, systém je nastaven tak, že oědy nepřihlásí. Při objednání je důležitá zpětná kontrola, zda je oběd na daný den a týden správně označen a potvrzen v systému.

Strávník je povinen zakoupit si identifikační čip v hodnotě 121,- Kč. Tuto částku platí v hotovosti. Po zaplacení obdrží čip, který slouží po celou dobu školní docházky. Po ukončení školní docházky nebo v případě, že strávník nemá o stravování zájem z jiných důvodů, vrátí nepoškozený čip a bude mu vrácena v hotovosti částka 121,- Kč. Pokud strávník čip výjimečně zapomene, nahlásí toto ve ŠJ. Při ztrátě čipu nebo jeho poškození je strávník povinen zakoupit si čip nový, bez identifikace čipem nelze stravování ve školní jídelně poskytovat.

Na webových stránkách jídelna Bakalka ww.jidelnabakalka.cz – záložka CENÍK nebo záložka AKTUÁLNĚ  naleznete tabulku s předpisem plateb za obědy na celý školní rok. Částka je vypočítaná na základě počtu pracovních dnů v měsíci x cena obědu pro jednotlivé kategorie, odečteny jsou prázdniny.

Placení obědů

Stravovací systém funguje na základě kreditového systému. Strávník si předplatí částku dle vlastního uvážení na následující měsíc – předpis viz výše. Po zadání přístupového hesla budete mít možnost zjistit celkovou částku, která je na Vašem kontě a podle toho si platit částku, aby Vám stačila na celý měsíc. Pokud si zaplatíte nedostatečnou částku na měsíc, tak se obědy přihlásí jen do výše Vašeho konta a ostatní obědy se nepřihlásí – dítě nebude mít oběd. Výše částky, kterou si vložíte, záleží jen na Vás. Je velmi důležité vždy sledovat účet a výši konta.

Obědy je důležité zaplatit vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem (např. do 25. srpna je potřeba zaplatit na září). Pokud obědy zaplatíte po tomto datu je velmi pravděpodobné, že se platba dítěti nezapíše včas a Vaše dítě nedostane oběd první dny v novém měsíci. Oběd se po připsání platby automaticky přihlásí do výše konta až na následující den.
Pokud máte dostatek peněz na kontě, tak je důležité si oběd vždy do 25. dne sám přihlásit – přihlašování nebude automatické a Vy sami si budete rozhodovat o stravování Vašeho dítěte.

Variabilní symboly při platbách je nutné zadávat ve správném tvaru. Pokud ho zadáte špatně nebo neuvedete, tak se platba Vašemu dítěti nepřiřadí a nebude mít přihlášený oběd.

Případné přeplatky na konci školního roku nevracíme. Částka na kontě strávníka zůstává na září. Přeplatky se vrací pouze žákům 9. tříd nebo odcházejícím dětem.

Platba inkasem z Vašeho účtu od září (tato platba není SIPO – nezaměňovat) nahrazuje platbu trvalým příkazem. Nevznikají žádné přeplatky a z účtu se Vám strhává jen částka na následující měsíc snížená o případné odhlášky. Pokud budete mít o tuto formu placení zájem, je potřeba zaslat na naši mailovou adresu jidelna@jidelnabakalka.cz  souhlas  s placením inkasem z Vašeho účtu a číslo účtu, ze kterého se bude inkaso strhávat. Znovu upozorňujeme, že v tomto případě je nutné zadat každé dítě samostatně. Souhlas můžete zaslat kdykoliv během školního roku a inkaso Vám doporučujeme si zřídit nejpozději o prázdninách. Čísla účtů nám posílejte na náš mail jidelna@jidelnabakalka.cz již během tohoto školního roku, abychom v září mohli příkaz k inkasu provést na měsí říjen.

Platbu v hotovosti můžete provést ve výjimečných případech po domluvě ve ŠJ. Platbu v hotovosti je nutné provést nejpozději do 9 hodin 3 pracovní dny před koncem měsíce na měsíc následující.

Veškeré informace budou na webových stránkách jídelny a školy. Dotazy volejte do ŠJ Bakalka. Pokud možno žádosti o informace neposílejte mailem, upřednostňujeme osobní nebo telefonický kontakt.

Školní jídelna Bakalovo nábřeží